czwartek,
18 lipca 2024


imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta

Bezpieczeństwo radiestezyjne

Tajemniczy ludzie z różdżką na Gdyni Zachód


Od kilku miesięcy w różnych miejscach Gdyni Zachód można było spotkać osoby, które krok po kroku przemierzały teren w wytyczonych obszarach. Wśród tych osób najważniejszą rolę odgrywały Pani Stefania Jasicka oraz Pan Witold Nowikow - specjaliści radiesteci współpracujący z Grupą Inwestycyjną Hossa. Korzystając z chwili przerwy mogliśmy zadać im kilka pytań związanym z tym projektem.
Zaczęliśmy od pytania do pana inżyniera Witolda Nowikowa...

Co to jest promieniowanie radiestezyjne i jak działa?


Naturalne, elektromagnetyczne promieniowanie /EM/ występujące w pobliżu w pobliżu ziemi, odpowiedzialne np. za ruch wahadła trzymanego przez człowieka, jest tak słabe ,że nadal nie udaje się go zmierzyć żadną współczesną bardzo czułą aparaturą pomiarową.
Pewne wątpliwości może tu budzić niekonwencjonalny, a więc inny, niż przyjmuje się w technice pomiarowej sposób przeprowadzania pomiarów. Odmienność polega tu na tym ,że jednym z elementów toru pomiarowego jest sam człowiek, który pełni w nim funkcję odbiornika energii EM i jej przetwornika na energię mechaniczną wprowadzającą w ruch wahadełko czy też różdżkę.
Zjawiska obserwowane przez radiestetów nad powierzchnią ziemi powstają w jej warstwach podpowierzchniowych. Stanowią one efekt oddziaływania pól EM generowanych w kosmosie bądź we wnętrzu ziemi z tymi warstwami. Analiza tego efektu jest wykorzystywana np. przy ustalaniu przebiegu warstw wodonośnych.


Czy każdy może być radiestetą?


Nie ma przyczyn fizycznych i biologicznych ,aby różnicować ludzi , na tych którzy mają, bądź nie mają właściwości radiestezyjnych. Oznacza to, że jesteśmy, jako populacja, w podobnym stopniu wrażliwi, a więc i podatni na ewentualne negatywne skutki przebywania w polu EM. Można natomiast mówić o różnym stopniu , podobnie jak w uprawianiu muzyki, utalentowania. Kluczem do sukcesu w obu dziedzinach jest praca, która w przypadku radiestezji powinna zaowocować umiejętnością odczytywania informacji z ruchu, zachowań przyrządów radiestezyjnych.


Jaki wpływ promieniowanie elektromagnetyczne wywiera na ludzi?


Organizm ludzki dzięki ciągłemu przebywaniu w środowisku elektromagnetycznym przystosował się do jego powszechnej obecności. Można nawet założyć, że środowisko elektromagnetyczne jest potrzebne człowiekowi do życia tak jak jest mu potrzebne powietrze, woda. Radiesteci uważają, że niektóre składowe tego promieniowania mogą być dla człowieka jednak szkodliwe. Jest to ta część promieniowania, którą wykrywają oni przy diagnozowaniu zaburzeń energetycznych w człowieku. Promieniowanie to towarzyszy bowiem stanom chorobowym, których wystąpienie zwykle jest poprzedzane długim przebywaniem w identycznie zaburzonym środowisku elektromagnetycznym. Obserwowalna jest tu znana i obowiązująca w telekomunikacji zasada wymienności między anteną nadawczą i odbiorczą. Ze względu na pozatermiczne / mutagenne i kancerogenne / nawet przy bardzo małych natężeniach, efekty oddziaływania tych pól na organizm człowieka, czas ekspozycji zdaje się być najważniejszym czynnikiem, który należy brać pod uwagę oceniając zagrożenie ze strony pól elektromagnetycznych. Stąd tak ważna profilaktyka polegająca na badaniach radiestezyjnych. W wyniku tych prac wskazywane są obszary kluczowe dla zdrowia, ze względu na długi czas przebywania. Są to miejsca pod zabudowę mieszkaniową, które powinny być wolne od tych patologicznych promieniowań. Natomiast obszary, w których występują te patologiczne promieniowania, nazywane są w radiestezji strefami geopatycznymi, zaś popularnie, bardzo niefortunnie z punktu widzenia geologii, noszą nazwę ,,żył, cieków wodnych”.


Na czym konkretnie polega projekt badania radiestezyjnego zleconego przez Hossę?


Hossa jako jeden z najważniejszych inwestorów na obszarze Gdyni Zachód zainteresowana była dokonaniem ekspertyzy radiestezyjnej obszarów, na których zamierza budować osiedla mieszkaniowe. W tym celu zwrócono sie do nas, jako osób z dużym doświadczeniem przy tego typu projektach, aby na wydzielonych obszarach dokonać pomiarów radiestezyjnych. Ze względu na rozległość terenu badania przeprowadzono w 3 etapach:

- etap 1, to badania teleradiestezyjne/ na mapie/ mające na celu wytyczenie na wskazanych działkach obszarów, o powierzchni około 1ha, najmniej korzystnych bądź reprezentatywnych, pod względem radiestezyjnym, dla danej działki,

- etap 2, to badania w terenie wskazanych 1 ha działek,

- etap 3, to badania teleradiestezyjne /na mapie/ pozwalające, w dowiązaniu do prac terenowych, na szacunkową, jakościową ocenę radiestezyjną działek.

Badania były prowadzone niezależnie przez dwa zespoły kierowane przez:

- mgr inż. architekt Stefanię Jasicką,

- mgr inż. Witolda Nowikowa.

Łącznie w pracach uczestniczyło przez blisko 5 miesięcy 6 osób.

Jaką ocenę uzyskał badany teren Gdyni Zachód?

Obszar Gdyni Zachód można uznać jako jeden z najlepszych terenów przeznaczonych pod zabudowę na terenie aglomeracji Trójmiasto. Nie oznacza to jednak, że teren jest wolny od stref geopatycznych. Ilość ich jest jednak stosunkowo niewielka, szkodliwość umiarkowana, co oznacza, że przy nadzorze radiestezyjnym można będzie tam prowadzić bezpieczną, z punktu widzenia radiestezji, zabudowę mieszkaniową. Potwierdzeniem tej opinii jest wydany przez nas CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA RADIESTEZYJNEGO dla obszaru Gdyni Zachód.

 

 

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie serwis używa plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień plików cookies. Więcej szczegółów o cookies. OK